Jump to content
Części Nissana - iParts.pl

Guidelines

I. Definicje:

Forum - forum Nissan Klub Polska (w skr. NKP)

Użytkownik - osoba zarejestrowana, posiadająca konto (profil) na Forum NKP

Ekspert, Redaktor, VIP i inne ... - forma nagrody, wyróżnienia nadawana użytkownikowi przez Administrację Forum

Administracja - zespół współpracujących ze sobą osób funkcyjnych, w skład Administracji wchodzą:

Moderatorzy - użytkownicy, osoby funkcyjne posiadające nadany przez Administratora dostęp do narzędzi technicznych niezbędnych do zarządzania treścią i kontami innych Użytkowników Forum

Administrator - użytkownik, osoba funkcyjna posiadająca władzę zwierzchnią nad Moderatorami oraz pełny dostęp do narzędzi technicznych zapewniających funkcjonowanie Forum

 

II. Rejestracja, konto i profil Użytkownika:

1.       Rejestrując się na Forum NKP i stając się jego Użytkownikiem:

a.       potwierdzasz zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zgadzasz się przestrzegać jego postanowień

b.      w razie likwidacji konta wyrażasz zgodę na pozostawienie własnych postów, wiadomości i nie będziesz żądał ich usunięcia

2.       Każdy Użytkownik Forum ma równe wobec innych prawo do swobodnego (ograniczonego tylko przez punkty niniejszego Regulaminu) wyrażania swoich myśli i opinii oraz publikacji własnych pomysłów i dokonań.

3.       Za podstawowe przesłanie w działalności Forum uznaje się własną inicjatywę oraz bezinteresowność w pomocy innym użytkownikom. Zamieszczane posty stają się dobrem wspólnym Forum i jego użytkowników. Posty będą usuwane tylko w przypadku gdy łamią postanowienia niniejszego Regulaminu.

Jeśli nie zgadzasz się z powyższymi warunkami opuść Forum i nie korzystaj z jego zawartości.

 

Konto:

1.       Każdy użytkownik ma prawo do posiadania tylko jednego konta. Złamanie tej zasady będzie skutkowało natychmiastowym usunięciem wszystkich kont

2.       Każdy użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy i ochrony hasła do swojego konta. Zabrania się udostępniania hasła innym osobom.

3.       Za skutki wynikłe z udostępnienia konta, hasła osobom trzecim odpowiada jego właściciel.

4.       Zabrania się tworzenia kont i wiadomości mających charakter reklamowy lub spamu. Materiały tego typu i tak nie będą widoczne dla gości (użytkowników niezalogowanych) ... konta będą natychmiast likwidowane.

5.       Firmy chcące podjąć współpracę z Forum NKP proszone są o kontakt z Administracją Forum. Każda próba reklamy bez uprzedniej zgody Administracji będzie traktowana jako umyślne złamanie zasad Regulaminu Forum NKP.

 

Profil:

Rejestrując się na Forum każdy użytkownik powinien wypełnić swój profil. Obowiązkowo pola: modelu (generacji/rocznika) oraz silnika. Służy to lepszej orientacji pozostałych użytkowników w razie potrzeby uzyskania porady. Pozostałe pola profilu wypełniane są dobrowolnie.

 

 

III. Sposób korzystania przez Użytkownika z forum:

1.       Dostęp do treści publikowanych na forum mają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet. Zastrzega się jednak że część funkcjonalności strony i publikowanych treści jest dostępna jedynie dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników.

Zastrzega się również, że część materiałów lub działów forum jest dostępna dla użytkowników, którzy opublikowali wymaganą ilość postów lub posiadają wymagany staż.

Nowo zarejestrowani użytkownicy mają ograniczony dostęp do działu "Giełda" (zgodnie z postanowieniami regulaminu tego działu).

2.       Forum na swojej stronie bezpłatnie udostępnia Użytkownikom narzędzia służące do komunikacji z innymi użytkownikami. Komunikacja odbywa się poprzez uczestnictwo w forum dyskusyjnym, poprzez możliwość wysyłania wiadomości w wewnętrznym systemie pocztowym (PW) oraz poprzez możliwość pisania w mini-czacie (Shutbox).

3.       Użytkownik publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Wszystkie wypowiedzi napisane przez Użytkownika na Forum zamieszczane są dobrowolnie i świadomie.

4.       Wszelkie spory nie związane bezpośrednio z toczoną w temacie dyskusją należy rozwiązywać tylko i wyłącznie przez system Komunikatora Prywatnych Wiadomości (PW).

5.       Zakładanie tematów i pisanie postów:

a.       Przed założeniem nowego tematu (wątku) Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zawartością danego działu oraz zawartych w nim wątków o tematyce zbliżonej do zamierzonego przez Niego tematu. Powinien również użyć lokalnej Wyszukiwarki (prawy, górny róg strony) aby upewnić się czy temat nie był już poruszany na forum. Wątki będące duplikatem już istniejących będą natychmiast usuwane/zamykane.

Wątki zapoczątkowane przed publikacją niniejszego Regulaminu będą poprawiane (moderowane) na bieżąco.

b.      Zakładając nowy temat postaraj się nadać mu taki tytuł, żeby nikt nie miał wątpliwości o czym piszesz. Zamieść w nim jak najwięcej słów kluczowych opisujących Twój problem, zagadnienie, korzystaj z tagów.

c.       Nie wklejaj do swoich postów zdjęć o bardzo dużych rozmiarach lub rozdzielczości. Jeśli chcesz pokazać użytkownikom forum większe zdjęcie podaj odnośnik do niego lub skorzystaj z usług odpowiednich serwisów internetowych umożliwiających wstawienie miniatury grafiki lub postu.

6.       Podczas korzystania z Forum nie wolno:

a.       Pisać wiadomości (postów) nie związanych z danym tematem oraz nic nie wnoszących do dyskusji

b.      Zamieszczać na nim treści prowokacyjnych lub zaczepnych wobec innych użytkowników

c.       Notorycznie zakładać nowych tematów oraz zakładać tematów w niewłaściwym dziale forum

d.      Załączać plików nie związanych z prowadzonym tematem oraz w działach do tego nie przeznaczonych

e.      Propagować i kopiować innych stron internetowych bez wyraźnej potrzeby i merytorycznego związku z tematem

f.        Pisać z użyciem przycisku "Caps Lock" (wszystkie litery duże) zarówno w tytule jak i w treści tematu

g.       Umieszczać w tytule tematu terminów zastępczych jak: "pomoc", "pilne", "nie wiem co robić", itp...

h.      Pisać wiadomości sformułowanych niedbale, z pominięciem zasad n-etykiety, ignorujących zasady polskiej pisowni oraz wprowadzających celowo w błąd innych użytkowników.

7.       Kategorycznie zabrania się umieszczania na forum publicznym treści i materiałów:

a.       Sprzecznych z obowiązującym w Polsce prawem

b.      Uzyskanych nielegalnie

c.       Prześladujących, obrażających i ośmieszających innych użytkowników

d.      Zawierających niecenzuralne słownictwo

e.      Wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej i politycznej

f.        Propagujących treści rasistowskie, nacjonalistyczne, pedofilskie, zoofilskie, skrajnie nietolerancyjne oraz obrażające uczucia religijne

g.       Obraźliwych w stosunku do osób o odmiennej orientacji seksualnej

h.      Propagujących przemoc i sugerujących lub wprost nawołujących do popełnienia przestępstwa

i.         Pornograficznych

j.        Szkalujących i obrażających osoby publiczne lub innych użytkowników forum

8.       Forum NKP jest całkowicie apolityczne, jakiekolwiek próby złamania tej zasady będą karane z całą surowością i nieodwołalnie.

 

IV. Prawa Administratorów i Moderatorów:

1.       Administracja ma prawo ingerencji w profil lub wiadomość Użytkownika w celu:

a.       Korekty w polu podpisu (sygnaturze) - rozmiaru i koloru tekstu, treści zakłócających przeglądanie forum lub niezgodnych z Regulaminem.

b.      Korekty w polu identyfikacyjnym Użytkownika - emblematu (avatara), nazwy (nick-a) Uzytkownika lub miejscowości jeżeli zawierają treści ogólnie przyjęte za nieprzyzwoite i/lub naruszają obowiązujące normy prawno-obyczajowe lub zawierają treści pozbawione związku z ich przeznaczeniem.

c.       Korekty tytułu tematu - usunięcia błędów ortograficznych i niedozwolonych znaków, dopisania słów kluczowych doprecyzowujących temat.

d.      Korekty treści wiadomości - upomnienia lub wydania polecenia poprawy błędów ortograficznych lub treści merytorycznej jeśli jest niezgodna z Regulaminem lub działa na szkodę Forum i pozostałych użytkowników.

e.      Usunięcia załącznika niespełniającego odpowiednich kryteriów.

2.       Administracja ma również prawo usuwania wiadomości, przenoszenia jej do innego działu oraz zamykania tematu jeżeli stwierdzi że dana wiadomość:

a.       Dotyczy problemu już wcześniej opisywanego

b.      Została napisana w sposób niezrozumiały - niepoprawna pisownia, liczne błędy ortograficzne, użycie slangu młodzieżowego lub branżowego.

c.       Nie ma związku z danym tematem

d.      Została napisana w nieodpowiednim temacie lub dziale

e.      Wprowadza celowo w błąd lub obniża ogólny poziom forum

3.       Administracja wyznacza skład Działu Promocji. Użytkownicy będący członkami tego Działu są uprawnieni do cytowania fragmentów postów lub innych materiałów poza Forum. Cytowana wypowiedź nie może jednak zawierać rozwiązania konkretnego problemu, usterki a jedynie promować zawartość Forum. Cytat taki musi być kompletny tzn. opatrzony podpisem (nick-iem) autora tekstu-źródła.

4.       W przypadku modyfikowania (moderowania) treści wypowiedzi użytkownika Administracja zobowiązuje się do zachowania sensu, tonu, kontekstu i wartości przekazu.

5.       Administracja nie ma obowiązku poinformowania strony zainteresowanej o działaniach moderacyjnych wykonanych na danej wiadomosci czy temacie.

6.       Administracja ma prawo udzielać pouczeń, ostrzeżeń i "banów". Ostrzeżenie zachowuje swoją ważność przez okres 60 dni od daty nadania. Ostrzeżenia sumują się i ich łączna ilość wyznacza następujące sankcje nałożone na konto użytkownika:

a.       1 ostrzeżenie: zablokowane zwiększanie licznika ilości napisanych postów,

b.      2 ostrzeżenia: wyłączony avatar, podpis oraz MINI-CHAT, ban na 24h

c.       3 ostrzeżenia: wyzerowanie licznika liczby napisanych postów, zakaz pisania na całym forum, ban na 7 dni

d.      4 ostrzeżenia: ban na 1 miesiąc

7.       Moderatorzy odpowiedzialni za poszczególne działy Forum uwidocznieni są na dole strony oraz na stronie głównej (lista ogólna).

Kontakt z Administracją odbywa się za pośrednictwem komunikatora prywatnych wiadomości (PW).

 

V. Postanowienia końcowe:

1.       Forum NKP oraz jego Administracja, nie ponoszą odpowiedzialności za publikowane treści lub uszkodzenia mienia i zdrowia użytkowników  oraz ich bliskich i znajomych, wynikające z zastosowania się do rad, pomysłów, itp. znajdujących się na stronach forum. Forum jest miejscem zamieszczania informacji i wymiany pomysłów. Ani Forum, ani jego Obsługa nie może za to być pociągnięta do jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje czyny i dokonania. Dotyczy to również ogłoszeń użytkowników zamieszczanych we wszystkich działach Giełda.

2.       Administracja dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania  strony Forum oraz udzieli użytkownikom niezbędnej pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych dotyczących jej funkcjonowania.

3.       Decyzje o modyfikacjach lub usunięciu konta oraz o szeregu innych spraw związanych z działalnością Forum podejmuje Administracja. W/w zastrzega sobie prawo do usuwania kont:

a.       Nieużywanych (nieaktywnych) przez przynajmniej 1rok - niezależnie od tego jaką funkcję dany uczestnik Forum pełnił i ile wpisów opublikował

b.      Istniejących przynajmniej 3 miesiące, ale użytkownik nie opublikował żadnych treści

c.       W profilu których pojawią się treści powszechnie uznane za nieetyczne, wulgarne lub obrażające innych uczestników Forum.

4.       Administracja Forum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie z jednoczesnym powiadomieniem wszystkich użytkowników Forum.

5.       Wszelkie kwestie sporne nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygała będzie Administracja Forum.

6.       Decyzja Administracji jest ostateczna.

7.       Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.