Jump to content
Części Nissana - iParts.pl

Guidelines

I. Definicje

 • Forum - grupa miłośników motoryzacji i marki Nissan zwana "Nissan Klub Polska", w skrócie "NKP"
 • Goście – osoby bez rejestracji wyłącznie przeglądające Forum
 • Użytkownicy – osoby zarejestrowane, aktywnie korzystające z Forum, w tym również poniższe grupy funkcyjne
 • VIP – osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju Forum
 • Eksperci, Redaktorzy – osoby zasłużone dla rozwoju Forum
 • Moderatorzy/ Moderatorzy Globalni – osoby nadzorujące efektywne działanie Forum, wspierające powyższe grupy
 • Administratorzy – osoby utrzymujące Forum od strony technicznej, nadzorujące efektywne jego działanie oraz wspierające powyższe grupy
 • Administracja – Administratorzy, Moderatorzy Globalni i Moderatorzy

 

II. Rejestracja na Forum

 1. Rejestrując się na Forum NKP i stając się jego Użytkownikiem:
  • potwierdzasz zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zgadzasz się przestrzegać jego postanowień
  • w razie usunięcia konta wyrażasz zgodę na pozostawienie własnych postów, wiadomości i nie będziesz żądał ich usunięcia
 2. Każdy Użytkownik Forum stosujący się do punktów niniejszego Regulaminu ma prawo do swobodnego wyrażania swoich opinii oraz publikacji własnych pomysłów i dokonań.
 3. Za podstawę działalności na Forum uznaje się własną inicjatywę oraz bezinteresowność w pomocy innym Użytkownikom. Zamieszczane posty tworzą bazę wiedzy stając się wspólnym dobrem Forum i jego Użytkowników. Posty będą usuwane tylko w przypadku łamania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Jeśli nie zgadzasz się z powyższymi warunkami przerwij rejestrację, opuść Forum i nie korzystaj z jego zawartości.

 

III Konto / profil

 1. Użytkownik ma prawo do posiadania wyłącznie jednego konta. Złamanie tej zasady będzie skutkowało natychmiastowym usunięciem wszystkich kont.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy i ochrony hasła do swojego konta.
 3. Za skutki wynikłe z utraty lub udostępnienia hasła osobom trzecim odpowiada wyłącznie jego właściciel.
 4. Zabrania się tworzenia kont, tematów, wpisów mających charakter reklamowy lub spamu. Konta lub treści tego typu  będą natychmiast usuwane.
 5. Rejestrując się na Forum każdy Użytkownik powinien prawidłowo uzupełnić swój profil. Pola obowiązkowe to "Model" i "Silnik". Informacje te pomogą innym lepiej diagnozować opisywane błędy. Wypełnienie pozostałych pól w profilu jest dobrowolne.

 

IV. Zasady korzystania z Forum

 1. Dostęp do treści publikowanych na Forum mają wszyscy użytkownicy sieci Internet. Zastrzega się jednak że część funkcjonalności strony i publikowanych treści jest dostępna jedynie dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników. Zastrzega się również, że część materiałów lub działów forum jest dostępna dla użytkowników, którzy opublikowali wymaganą ilość postów lub posiadają wymagany staż. Nowo zarejestrowani użytkownicy mają ograniczony dostęp do działu "Giełda" (zgodnie z postanowieniami regulaminu tego działu).
 2. Forum na swojej stronie bezpłatnie udostępnia Użytkownikom narzędzia służące do komunikacji z innymi użytkownikami. Komunikacja odbywa się poprzez uczestnictwo w Forum dyskusyjnym, poprzez możliwość wysyłania wiadomości w wewnętrznym systemie pocztowym (PW) oraz poprzez możliwość pisania w Chatbox.
 3. Użytkownik publikuje swoje wpisy/ komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Wszystkie wypowiedzi napisane przez Użytkownika na Forum zamieszczane są dobrowolnie i świadomie.
 4. Wszelkie spory nie związane bezpośrednio z toczoną w temacie dyskusją należy rozwiązywać wyłącznie przez komunikator Prywatnych Wiadomości (PW).
 5. Zakładanie tematów i pisanie postów:
  • Przed założeniem nowego tematu (wątku) Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zawartością danego działu oraz zawartych w nim wątków o tematyce zbliżonej do zamierzonego przez Niego tematu. Powinien również użyć lokalnej Wyszukiwarki (prawy, górny róg strony) aby upewnić się czy temat nie był już poruszany na forum. Wątki będące duplikatem już istniejących będą natychmiast usuwane/zamykane. Wątki zapoczątkowane przed publikacją niniejszego Regulaminu będą poprawiane (moderowane) na bieżąco.
  • Zakładając nowy temat postaraj się nadać mu taki tytuł, żeby nikt nie miał wątpliwości o czym piszesz. Zamieść w nim jak najwięcej słów kluczowych opisujących Twój problem, zagadnienie, korzystaj z tagów.
  • Nie wklejaj do swoich postów zdjęć o bardzo dużych rozmiarach lub rozdzielczości. Jeśli chcesz pokazać użytkownikom forum większe zdjęcie podaj odnośnik do niego lub skorzystaj z usług odpowiednich serwisów internetowych umożliwiających wstawienie miniatury grafiki lub postu.
 6. Podczas korzystania z Forum nie wolno:
  • Pisać postów nie związanych z danym tematem oraz nic nie wnoszących do dyskusji
  • Zamieszczać treści prowokacyjnych lub zaczepnych wobec innych użytkowników
  • Notorycznie dodawać nowe tematy oraz dodawać je w niewłaściwych działach Forum 
  • Załączać plików nie związanych z prowadzonym tematem oraz w działach do tego nie przeznaczonych
  • Propagować i kopiować innych stron internetowych bez wyraźnej potrzeby i merytorycznego związku z tematem
  • Pisać z użyciem przycisku "Caps Lock" (duże litery) zarówno w tytule jak i treści tematu
  • Umieszczać w tytule tematu terminów zastępczych jak: "pomoc", "pilne", "nie wiem co robić", itp...
  • Pisać posty sformułowane niedbale, z pominięciem zasad netykiety, ignorujących zasady polskiej pisowni oraz wprowadzających celowo w błąd innych użytkowników.
 7. Kategorycznie zabrania się umieszczania na Forum publicznym treści i materiałów:
  • Sprzecznych z obowiązującym w Polsce prawem
  • Uzyskanych nielegalnie
  • Prześladujących, obrażających i ośmieszających innych użytkowników
  • Zawierających niecenzuralne słownictwo
  • Wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej i politycznej
  • Propagujących treści rasistowskie, nacjonalistyczne, pedofilskie, zoofilskie, skrajnie nietolerancyjne oraz obrażające uczucia religijne
  • Obraźliwych w stosunku do osób o odmiennej orientacji seksualnej
  • Propagujących przemoc i sugerujących lub wprost nawołujących do popełnienia przestępstwa
  • Pornograficznych
  • Szkalujących i obrażających osoby publiczne lub innych Użytkowników Forum
 8. Forum NKP jest całkowicie apolityczne, jakiekolwiek próby złamania tej zasady będą karane ostrzeżeniami i blokadami konta.
 9. Ogłoszenia/ oferty sprzedaży części, podzespołów oraz aut należy zamieszczać wyłącznie w działach Giełda lub, w dziale "Reklama klubowa, rabaty". 
 10. Propozycje współpracy z NKP prosimy przesyłać przy użyciu formularza kontaktowego (w stopce strony).

 

V. Prawa Administratorów i Moderatorów

 1. Administracja ma prawo ingerencji w profil lub post Użytkownika w celu:
  • Korekty w polu podpisu (sygnaturze) - rozmiaru i koloru tekstu, treści zakłócających przeglądanie Forum lub niezgodnych z Regulaminem
  • Korekty w polu identyfikacyjnym Użytkownika - emblematu (avatara), nazwy (nick-u) Użytkownika,  miejscowości i in. jeżeli zawierają treści ogólnie przyjęte za nieprzyzwoite i/lub naruszają obowiązujące normy prawno-obyczajowe lub zawierają treści pozbawione związku z ich przeznaczeniem
  • Korekty tytułu tematu - usunięcia błędów ortograficznych i niedozwolonych znaków, dopisania słów kluczowych doprecyzowujących temat
  • Korekty treści postu - upomnienia lub wydania polecenia poprawy błędów ortograficznych lub treści merytorycznej jeśli jest niezgodna z Regulaminem lub działa na szkodę Forum i pozostałych użytkowników
  • Usunięcia załącznika niespełniającego odpowiednich kryteriów
 2. Administracja ma również prawo przenoszenia, zamykania, usuwania tematu lub postu jeżeli stwierdzi że:
  • Dotyczy problemu już wcześniej opisywanego
  • Został napisany w sposób niezrozumiały lub błędny
  • Nie ma związku z danym tematem
  • Został napisany w nieodpowiednim dziale lub temacie
  • Wprowadza w błąd lub obniża ogólny poziom Forum
 3. W przypadku edycji treści wypowiedzi użytkownika Administracja zobowiązuje się do zachowania sensu, tonu, kontekstu i wartości przekazu.
 4. Administracja nie ma obowiązku informowania autora o moderacji tematu lub postu.
 5. Administracja może udzielać pouczeń, ostrzeżeń oraz czasowych lub stałych blokad konta, tzw. "banów".
 6. Skład Administracji dostępny jest w menu Forum: Przeglądaj>Administracja.
 7. Kontakt z Administracją zapewnia formularz kontaktowy (w stopce strony) lub system prywatnych wiadomości "PW".

 

VI. Postanowienia końcowe

 1. Forum NKP oraz jego Administracja, nie ponoszą odpowiedzialności za publikowane treści lub uszkodzenia mienia i zdrowia Użytkowników oraz ich bliskich czy znajomych, wynikające z zastosowania się do rad, pomysłów, itp. znajdujących się na stronach Forum.
 2. Forum jest miejscem zamieszczania informacji i wymiany pomysłów. Ani Forum, ani jego Administracja nie może za to być pociągnięta do jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje wpisy i dokonania. Dotyczy to również ogłoszeń użytkowników zamieszczanych we wszystkich działach Giełda.
 3. Administracja dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania  strony www Forum oraz udzieli Użytkownikom niezbędnej pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych dotyczących jej użytkowania. Problemy techniczne należy zgłaszać w dziale "Obsługa Forum".
 4. Decyzje o modyfikacjach lub usunięciu konta oraz o szeregu innych spraw związanych z działalnością Forum podejmuje Administracja. W/w zastrzega sobie prawo do usuwania kont:
  • Nieużywanych (nieaktywnych) przez przynajmniej jeden rok, niezależnie od ilości wpisów lub funkcji na Forum
  • Istniejących przynajmniej 3 miesiące bez publikacji treści na Forum
  • W profilu których pojawią się treści powszechnie uznane za nieetyczne, wulgarne lub obrażające innych uczestników Forum
 5. Administracja Forum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie z jednoczesnym powiadomieniem wszystkich użytkowników Forum.
 6. Wszelkie kwestie sporne nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygać będzie Administracja Forum
 7. Decyzja Administracji jest ostateczna.
×
×
 • Create New...